image

PLK All-Star Game: Polonia and Slam Dunks Ruled

Gametime! - Courtesy of Plk.pl

Courageous Harding Nana became the Best player of the All-Star game played in Kalisz. Polonia Warszawa Forward had 26 points and 7 rebounds. Nana wasn’t only shining during play time but he started while the player presentation was under way. As usual during these events the Polonia Forward had to show his dancing skills. In the whole game South team represented by Nana was better. Led by coach Jacek Winnicki team won against North 121:117.

This was definitely some great fun, game was important for the players also. We wanted to rest a bit and play this game relaxed – Said the All-Star Game MVP, Harding Nana

The awards as well as the final game score were nothing as effective as the actions by Cameron Bennerman and Eddie Miller. Bennerman was running on the court in green shoes which were supposedly sent to the player by Kobe Bryant himself. Bennerman most of all was flying to the baskets during this all-star game just like Bryant in his youth. He was showing some beautiful slam dunks each time down the court and his teammates were eager to pass him the ball. Shooting Guard of the best team in the league in one of his air craziness caught the ball with his right hand and put it to left and slammed it in the basket!

Many dunks were also made by Tony Easley and Eddie Miller but most of the positive emotions about flying above the rim were made by Łukasz Biedny who in the Slam Dunk Contest beat the previously mentioned Bennerman.

Interview with Daniel Ewing - Courtesy of Plk.pl

All of the players were involved in having fun around the game. Igor Milicic during the 3point shootout showed a widely known gesture “It’s Over!” that was previously made during the Slam Dunk Contest in 2000 by Vince Carter. Milicic made the gesture while Andrzej Pluta was getting to the court. But the AZS Koszalin Point Guard was mistaken because the Anwil sharpshooter had to leave his crown to Polonia Warszawa player, Darnell Hinson.

I did not know that I would be in the actual competition since I was a fill-in. Before the contest in an interview for www.gotorey.com a website ran by Torey Thomas of PGE Turow Zgorzelec I predicted my win! – said Hinson

Mentioned by Hinson, Torey Thomas was one of the players and viewers who enjoyed the All-Star game most. Turow Point Guard during the shootaround was walking on the court with a camera and recording interviews with almost all of the players.

Related Article Links

Mecz Gwiazd PLK: Królowała Polonia i wsady

Wywiad z Danielem Ewingiem – Źródło: Plk.pl

Waleczny Harding Nana został najlepszym zawodnikiem Meczu Gwiazd w Kaliszu. Skrzydłowy Polonii Warszawa zanotował na swoim koncie 26 punktów i 7 zbiórek. Nana wyróżniał się nie tylko podczas gry, bo już w czasie prezentacji zawodników skrzydłowy warszawskiego zespołu tradycyjnie musiał pochwalić się swoimi umiejętnościami tanecznymi. W całym spotkaniu lepszym był zespół Południa, który reprezentował Nana. Prowadzona przez Jacka Winnickiego drużyna zwyciężyła z Północą 121:117.

To była zdecydowanie dobra zabawa, mecz był ważny dla graczy. Chcieliśmy odpocząć i zagrać nieco na luzie – mówił MVP Meczu Gwiazd, Harding Nana.

Nagrody, jak i sam wynik spotkania, były jednak niczym przy efektownych akcjach Camerona Bennermana czy Eddie Millera. Bennerman, biegał po parkiecie w zielonych butach, które graczowi Czarnych wysłał z Los Angeles sam Kobe Bryant. Bennerman w najbardziej widocznym elemencie Meczu Gwiazd latał nad koszami właśnie niczym młody Bryant. Popisywał się coraz to lepszymi wsadami, a koledzy z drużyny Południa z chęcią podawali mu piłki. Rzucający najlepszego zespołu w lidze w jednej z podniebnych ewolucji złapał piłkę w powietrzu prawą ręką, przełożył ją do lewej dłoni i wpakował do kosza.

Piłkę do kosza często pakowali też Tony Easley i Eddie Miller ale najwięcej emocji wzbudziły loty nad koszem Łukasza Biednego, który w konkursie wsadów pokonał m.in. wspomnianego wcześniej Bennermana.

Wywiad z Bryanem Davisem – Zródło Plk.pl

W zabawę dookoła koszykówki próbowali włączyć się wszyscy gracze. Igor Milicić podczas konkursu rzutów za trzy punkty wykonywał znany wszystkim kibicom gest “To Koniec” (It’s Over)!, który podczas konkursu wsadów w 2000 wykonał Vince Carter. Milicić gest wykonywał kiedy na parkiet wszedł i zaczął rzucać Andrzej Pluta. Rozgrywający AZS Kozalin nie miał jednak racji, bo superstrzelec musiał ustąpić pola zawodnikowi Polonii Warszawa, Darnellowi Hinsonowi.

Nie wiedziałem, że wystąpię w tym konkursie, bo byłem tylko zastępstwem, ale przed konkursem w wywiadzie dla strony www.gotorey.com, którą prowadzi Torey Thomas z PGE Turowa Zgorzelec, przewidziałem, że wygram – mówił uśmiechnięty Hinson.

Wspomniany przez Hinsona Thomas, był też jednym z najbardziej zadowolonych uczestników i zarazem widzów kaliskiego Meczu Gwiazd. Rozgrywający Turowa podczas rozgrzewki chodził po parkiecie z kamerą i nagrywał wywiady z praktycznie wszystkimi graczami.

Related Article Links

Interview in Basket News: I always play with Passion

Interview was printed in the 299 inssue of the weekly magazine Basket News on November 25, 2010. The interview was made by Szymon Murdzek.


Despite being only 7 weeks into the TBL season we already have people without whom we couldn’t imagine their teams. One of those people is Torey Thomas, player creating a lot of emotions. You can love him or hate him but you cannot be neutral about his game.

You are from a city close to New York, White Plains but basketball wise you were raise just like our previous featured interview of the week – Jerel Blassingame – in New York.

Yes. I can also say that when I get back home every summer i play on various playgrounds of New York such as Rucker Park. It’s great growing up in a place that is called the Mecca of basketball. There are many players and no matter where you are at a particular moment you can be sure that someone around the corner is playing basketball. The rivalry is huge. For me as a basketball player I think that the most important thing that New York gave me is toughness. Over there on each playground you have some many players that to stay in the game you have to be better than the others. That place learns you how to become a part of a rivalry.

Jerryd Loyd, who was a Turow Zgorzelec point guard last season said in our magazine that Chicago taught him more of basketball than any other coach could’ve ever done. Do you think the same about New York?

New York game me most of all a tough mentality but coaches make you feel that you are becoming a good basketball player.  Thanks to cities like the ones you mentioned earlier you can get the perks such as agility and aggressiveness on which the coaches can later base helping to become a better trained and wise player. I wouldn’t be able to pick just one coach who had the biggest influence on me because there was a few of them. But I can definitely mention coach Billy Walsh.

While speaking about your childhood we can’t go further without mentioning your very early championship which was widely featured in SLAM Magazine.

That’s right. I was 11 years old and won the National Championship with my team, that was in the 1994/95 season. The finals were help in Green Bay, Wisconsin. That was a crazy experience for us when we were later on able to see the article in SLAM. I still remember that issue.

Was that the moment when you thought about basketball as a future profession for the first time?

Definitely, yes. At that point I thought that in the future I would like to be a professional player but at the same time I knew it had to be done step by step. First high-school, college, team in the NCAA and right in the end professional career. And that’s how it happened.

If we go back in time to the moments that we are talking about it’s hard to imagine that in your youth you were not among the best build kids. Even you mention it yourself that you were skinny. Now you are one of the strongest guards in the league.

I just worked really hard. For me the foundation were push-ups, I did many types of that exercise. In the beginning I made myself stronger and then got the buff in college where my work with the conditioning coach of Holy Cross University helped me a lot. But the foundation to my current type of body build were pushups and to this day I do a lot of them.

You are greatly ready for this season but do you think that you are 100% ready for the biggest challenge of your career? I think we can call it that for a team like Turow which has huge expectations ahead of it?

I wouldn’t say that this is the biggest challenge for my career. Maybe people over here have really big expectations but as a player you always have to put your team in the first spot and not get into what the people are saying. I know that I work hard and that I will do that to continue winning. When I played in NCAA the college games were my biggest challenge.

For me it’s not crucial if this season will be a breakthrough one. Wins count the most.

Of course I can see that Turow is getting many critical opinions but if I would be stressed about that fact I wouldn’t be playing basketball. For sure I think that playing here is a challenge but I am not afraid of being a leader. I feel very good in my life with responsibilities and whenever I know that it is on my shoulders I just do it. You can say that my whole life is challenge.

And don’t you see that playing with Turow is a new experience for you because of a lot of potential that this team has?

Of course I can see the potential in this team and I think that we are a solid squad but we have to put everything together. We all have to work hard to use the potential that we have. I know what my work is about. I need to make everyone around me to play with each other like a team. The crucial part that gives me joy are wins. So we have to get those.

So far Turow seems like a roller coaster because you have the ups and downs. Still something with the team isn’t working like it should. Do you think that this is the most important time to glue your game together and finally mesh together?

Most definitely. I believe that’s how it is. We have to constantly develop our game in order to win more games. I want to grow as well. If you speak about the whole team then I think that time will work to our advantage.

With the time passing by this can be a very good season for Turow but can also be a breakthrough season for your career. After seasons in softer leagues this can be a huge step for you. Do you see it that way?

Yes. Each opportunity to play means you are doing a step forward no matter which league you are playing in. Just as I said before you always need to take your career step by step. If you will play badly in one season you fill be making a step back. Of course this season is important for me and I want to make progress in my game. But I wouldn’t say that I feel this is the most important moment of my life. Basketball is basketball, I love it and I always play with passion but it’s not crucial for me to think if a season will be a breakthrough one or not. Wins count. They are the crucial factor not my personal achievements.

Related Article Links

Wywiad w Basket News: Zawsze gram z pasją

Wywiad ukazał się w 299 numerze tygodnika Basket News z 25 Listopada 2010 roku. Rozmowę przeprowadził Szymon Murdzek.

Mimo że minęło dopiero 7 kolejek TBL, już wykreowały się postacie, bez których ciężko wyobrazić sobie ich drużyny. Jedną z nich jest Torey Thomas, należący do zawodników budzących sporo emocji. Można go kochać bądź nienawidzić, ale nie można przejść obojętnie wobec jego gry.

Pochodzi pan z położonego nieopodal Nowego Jorku miasta White Plains, jednak koszykarsko wychowywał się pan podobnie jak poprzedni bohater wywiadu tygodnia – Jerel Blassingame – właśnie w Nowym Jorku.

Tak. I mogę powiedzieć, że teraz także każdego lata, kiedy tylko wracam do domu, gram na różnych boiskach na terenie Nowego Jorku, np. w Rucker Parku. Świetnie jest dorastać w miejscu, które nazywa się mekką koszykówki. Jest tam wielu zawodników i gdzie byś w danym momencie nie był, możesz być pewny, że w okolicy grają właśnie w koszykówkę. Rywalizacja jest ogromna. Dla mnie jako koszykarza za najważniejszą rzecz, jaką dał mi Nowy Jork, uznaję twardość. Tam na każdym boisku gra tak wielu zawodników, że aby pozostać w grze, musisz być lepszy od pozostałych. To miejsce uczy także nawiązywania rywalizacji.

Jarryd Loyd, w minionym sezonie rozgrywający Turowa Zgorzelec, powiedział na naszych łamach, że Chicago nauczyło go więcej koszykówki niż jakikolwiek trener mógłby to kiedykolwiek zrobić. Pan także tak uważa, jeśli chodzi o Nowy Jork?

Nowy Jork dał mi przede wszystkim twardą psychikę, ale to trenerzy sprawiają, że stajesz się dobrym koszykarzem. Dzięki takim miastom jak wcześniej wspomniane możesz zyskać takie cechy, jak wytrzymałość czy agresywność, na których później bazować mogą szkoleniowcy, zarazem pomagając ci zostać dobrze wyszkolonym i sprytnym graczem. Ja nie mógłbym wybrać tylko jednego trenera, który miał na mnie największy wpływ, gdyż było ich kilku. Mogę wspomnieć na przykład o trenerze Billym Walshu.

Rozmawiając o pańskim dzieciństwie, nie możemy nie wspomnieć o pierwszym, bardzo wcześnie zdobytym mistrzostwie, o którym szeroko napisał magazyn „SLAM”.

Zgadza się. Miałem wtedy 11 lat i zdobyłem mistrzostwo kraju ze swoją drużyną, a miało to miejsce w sezonie 1994/95. Finały odbywały się w Green Bay w stanie Wisconsin. To było dla nas szalone doświadczenie, kiedy po tym wszystkim mogliśmy zobaczyć materiał na swój temat w gazecie „SLAM”. Nadal pamiętam to wydanie.

Czy to właśnie wtedy po raz pierwszy pomyślał pan sobie, że chce zająć się koszykówką zawodowo?

Zdecydowanie tak. Właśnie wtedy pomyślałem, że w przyszłości chciałbym być zawodowym koszykarzem, ale oczywiście wiedziałem, że wszystko musi odbywać się krok po kroku. Najpierw szkoła średnia, potem uczelniana drużyna w NCAA, a dopiero na końcu tej drogi profesjonalna kariera. Tak też się stało.

Jeśli cofniemy się w czasie do momentów, o których rozmawiamy, aż trudno uwierzyć, że za młodu nie należał pan do najlepiej zbudowanych dzieciaków. Sam mówi pan o sobie, że był bardzo szczupły. Teraz jest pan jednym z najsilniejszych obrońców w lidze.

Ja po prostu pracowałem na to naprawdę ciężko. Podstawą były pompki, wykonywałem bardzo wiele rodzajów tego ćwiczenia. Na początku dzięki temu sam sprawiłem, że byłem silniejszy, a potem jeszcze nabrałem masy w college’u, gdzie bardzo pomogła mi współpraca z trenerem od przygotowania fizyczno-kondycyjnego, który pracował na uczelni Holy Cross. Jednak fundamentem wszystkiego, co tyczy się mojej obecnej budowy, były właśnie pompki i do dziś każdego dnia wykonuję ich naprawdę dużo.

Jest pan świetnie przygotowany do sezonu, ale czy sądzi pan, że jest także w 100 procentach gotowy na chyba największe wyzwanie w pańskiej karierze? Chyba za takie można uznać prowadzenie takiej drużyny jak Turów, wobec której oczekiwania są naprawdę duże?

Nie powiedziałbym, że jest to dla mnie największe wyzwanie w karierze. Może ludzie tutaj rzeczywiście mają duże oczekiwania, ale jako zawodnik zawsze musisz stawiać na pierwszym miejscu swój zespół i nie przejmować się tym, co mówią inni. Wiem, jak ciężko pracuję i wiem, że będę to robił nadal, żeby wygrywać. Kiedy grałem jeszcze w NCAA, występy na uczelni były większym wyzwaniem.

Dla mnie najbardziej istotne nie jest to, czy ten sezon będzie dla mnie przełomowy, czy nie.  Liczą się zwycięstwa.

Oczywiście dostrzegam to, że wobec Turowa pojawia się wiele krytycznych opinii, ale jeśli martwiłbym się tym faktem, to nie grałbym w koszykówkę. Na pewno uważam, że gra tutaj jest także wyzwaniem, ale nie boję się pełnienia funkcji lidera. W swoim życiu naprawdę dobrze czuję się z odpowiedzialnością i kiedy wiem, że coś spoczywa na moich barkach, po prostu biorę to na siebie. Można powiedzieć, że całe moje życie jest jak wyzwanie.

A nie dostrzega pan, że gra w Turowie to dla pananowe doświadczenie z racji sporego potencjału, jaki jest w tym zespole?

Oczywiście tak, także dostrzegam potencjał w tym zespole i uważam, że tworzymy solidną drużynę, ale teraz powinniśmy to wszystko ze sobą skonsolidować. Wszyscy także musimy ciężko pracować, aby wykorzystać potencjał, jaki w nas jest. Wiem, na czym polega moja praca. Muszę sprawić, żeby wszyscy grali ze sobą jak w prawdziwej drużynie. Najważniejszą rzeczą, która dostarcza mi radości, są zwycięstwa. Zatem musimy je odnosić.

Jak na razie gra Turowa przypomina trochę kolejkę górską, notujecie wzloty i upadki. Ciągle nie wszystko funkcjonuje w zespole tak, jak powinno. Myśli pan, że teraz najważniejszy jest dla was czas, aby skleić waszą grę w całość i wreszcie się zgrać?

Jak najbardziej. Wierzę, że tak właśnie jest. Musimy cały czas robić postęp w swojej grze, a wtedy będziemy mogli wygrywać więcej spotkań. Sam także chcę się rozwijać. Jeśli chodzi o cały zespół, to myślę, że czas będzie działał na naszą korzyść.

Z biegiem czasu ten sezon może być naprawdę udany dla Turowa, ale może być to także przełomowy rok w pańskiej karierze. Po sezonach w słabszych ligach może pan zrobić duży krok do przodu. Widzi to pan w taki sposób?

Tak. Każda szansa gry może sprawić, że zrobisz krok naprzód, niezależnie od tego, w jakiej lidze grasz. Jak już wcześniej powiedziałem, zawsze musisz iść przez swoją karierę krok po kroku. Jeśli będziesz spisywał się słabo w jakimś sezonie, to tak, jakbyś się cofał. Oczywiście ten sezon jest dla mnie ważny i chcę zrobić postęp w swojej grze. Jednak nie mogę powiedzieć, żebym czuł, że jest to najważniejszy moment w moim życiu. Koszykówka to koszykówka, kocham ją, zawsze gram z pasją, ale dla mnie najbardziej istotne nie jest to, czy ten sezon będzie dla mnie przełomowy, czy nie. Liczą się zwycięstwa. To one są zdecydowanie ważniejsze niż moje indywidualne dokonania.

Related Article Links

Welcome to GoTorey.com

Gotorey.com has arrived!  Welcome to all my family, friends, and fans to my official website.  The process of building this website took serious time and energy but I hope that all of you will enjoy your journey throughout Gotorey.com!

I will keep you updated with a written blog about my journey through Poland and Europe.  My Vlog section will cover various interviews and visualize how it is to live in Europe and specifically Poland.  My twitter (www.twitter.com/gotorey) will keep you updated my daily information and on my road trips to games.  Right now you can become a fan thanks to the new facebook fanpage that I have (www.facebook.com/gotorey).

Please navigate through the website to find different articles about me, videos of me playing, T-shirts and gear for sale very soon, and you can ask me questions or leave comments on the contact page.  I look forward to reading the feedback and answering questions!

This Site was created by Lowgravity (www.lowgravity.pl) Brought to you by Dariusz Ejkiewicz and Kamil Grzegorczyk.  I recommend their work to any and every one interested in having their own website.  Their work is very professional and diligent.  The quality of their work speaks for itself.  The will take you step by step into the process of developing a website and give you all the tools necessary to bring the website to life!

I want to personally thank everyone involved in the development of the my website.  All the hard work and time is greatly appreciated.  To all my family, friends, and fans this website was designed for you I hope you like it!

RSS Feed

Subscribe to my RSS and stay informed about the latest news from my site!

Categories

Archives